ورود به سیستم

Version:1.1
Email: anakhaee21@gmail.com
همکاران گرامی مناطق به نکات ذیل توجه فرمایید:
  • به ابعاد عکس ذکر شده در قسمت ثبت اطلاعات دقت فرمایید
  • در قسمت ثبت اطلاعات زمانی عملیات ذخیره بطور کامل به اتمام می رسد که شما پیغام ثبت اطلاعات با موفقیت انجام شده است را مشاهده کنید.

 

 
 
 
 
 
طراحی و پیاده سازی : کمیته فناوری اطلاعات مسابقات استان سیستان و بلوچستان